Medlem af DSTMK

Medlemskab af DSTMK koster kr. 700,- for en sæson, der løber fra 1. juli til 30. juni året efter, og giver fuldt adgang til selskabets faglige aften-arrangementer. Du kan deltage i et enkelt møde, hvis du tilmelder dig mødet til vores sekretær på info@dstmk.dk – det koster ligeledes 700 – og vi tilbyder dig medlemsskab indtil næste kontingentopkrævning 

Deltagelse i de sociale arrangementer eller studieture skal betales særskilt. 

Som medlemmer kan optages tandlæger, der er uddannet i Danmark eller har opnået dansk autorisation.

Ikke-tandlæger og medlemmer af udenlandske tandlægeorganisationer kan optages som medlemmer, men har dog ikke stemmeret på den årlige generalforsamling.

Medlemsfordele

Udover de 6 årlige aftenmøder har der gennem årene været arrangeret studieture til videnskabelige institutioner og hospitaler i både ind- og udland. I 2020 var planlagt studietur til Göteborg, der desværre måtte aflyses grundet corona restriktioner. 

1 gang årligt afholdes arrangement med kulturelt eller socialt indslag, så man har mulighed for at styrke sit netværk og det sociale samvær.

Indmeldelsesblanket for nye medlemmer til DSTMK

Betalingsoplysninger til eksisterende medlemmer af DSTMK

Indbetaling med fulde navn til reg: 1551 – konto: 6493440