Medlem af DSTMK
Medlemskab af DSTMK koster kr. 700,- for en sæson, der løber fra 1. juli til 30. juni året efter, og giver fuldt adgang til selskabets faglige aften-arrangementer. Du kan deltage i et enkelt møde hvis du tilmelder dig mødet til vores sekretær på info@dstmk.dk - det koster ligeledes 700 - og vi tilbyder dig medlemsskab indtil næste kontingentopkrævning

Deltagelse i de sociale arrangementer eller studieture skal betales særskilt.

Som medlemmer kan optages tandlæger, der er uddannet i Danmark eller har opnået dansk autorisation.

Ikke-tandlæger og medlemmer af udenlandske tandlægeorganisationer kan optages som medlemmer, men har dog ikke stemmeret på den årlige generalforsamling.
Bliv Medlem
Tryk på nedenstående link og udfyld medlemstilmeldingen.

Bliv medlem
Medlemsfordele
Udover de 6 aftenmøder, har der har gennem årene været arrangeret studieture til videnskabelige institutioner og hospitaler i både ind- og udland. Blandt andet kan nævnes vores studietur i september 2009 til Schweiz.

1 gang årligt afholdes arrangement med kulturelt eller socialt indslag, så man har mulighed for at styrke sit netværk og det sociale samvær.
Bestyrelsen
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, og mødes hvert kvartal.

Bestyrelsesmedlemmer
Vedtægter
DSTMK historisk set