Medlem af DSTMK
Medlemskab af DSTMK koster kr. 700,- for en sæson, der løber fra 1. juli til 30. juni året efter, og giver fuldt adgang til selskabets faglige aften-arrangementer.

Deltagelse i de sociale arrangementer eller studieture skal betales særskilt.

Som medlemmer optages tandlæger, der er medlemmer af Tandlægeforeningen eller Tandlægernes Nye landsforening.

Ikke-tandlæger og medlemmer af udenlandske tandlægeorganisationer kan optages som medlemmer, men har dog ikke stemmeret på den årlige generalforsamling.
Bliv Medlem
Tryk på nedenstående link og udfyld medlemstilmeldingen.

Bliv medlem
Medlemsfordele
Udover de 6 aftenmøder, har der har gennem årene været arrangeret studieture til videnskabelige institutioner og hospitaler i både ind- og udland. Blandt andet kan nævnes vores studietur i september 2009 til Schweiz.

1 gang årligt afholdes arrangement med kulturelt eller socialt indslag, så man har mulighed for at styrke sit netværk og det sociale samvær.
Bestyrelsen
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, og mødes hvert kvartal.

Bestyrelsesmedlemmer
Vedtægter
DSTMK historisk set