Nuværende bestyrelse
Formand
Thomas Strach-Jensen
Specialtandlæge, Kæbekirurgisk Afdeling
Aalborg Universitetshospital
Hobrovej 18-22
9000 Aalborg
thomas.jensen@rn.dk
Næstformand
Thomas Foldberg
Tandlæge, Klinik for kirurgi og endodonti
Puggaardsgade 17 st
1573 København V
thomasfoldberg@mail.dk
Bestyrelsesmedlem
Yousra Akhlef
Tandlæge Yousra_Akhlef@hotmail.com
Sekretær
Lene Helsted
Specialtandlæge, Afd. Øre-, næse-, hals- og kæbekirurgi
Sjællands Universitetshospital
Helstedkir@gmail.com
Kasserer
Michael Skøien With
Specialtandlæge, Afd. Øre-, næse-, hals- og kæbekirurgi
Sjællands Universitetshospital
misw@regionsjaelland.dk
Revisor
Lars Pallesen
Specialtandlæge, Specialtandlægerne i Bredgade
Bredgade 29, 4. sal.
1260 København K
lp@bredgade.dk
Revisorsuppleant
Cæcilie Havndrup-Pedersen
Uddannelsestandlæge, Afd. for Tand- Mund- og Kæbekirurgi
Rigshospitalet
caecilie.havndrup.p@gmail.com